nadpis

Medzi hlavné oblasti, v ktorých firma realizuje svoju činnosť patria komplexné riešenia plynových inštalácií od výberu plynových zariadení cez ich inštaláciu, a následné revízne služby. Firma ponúka svoje zlužby ako malým zákazníkom (domácnosti), tak aj realizuje rozsiahle komplexné riešenia pre veľké organizácie.

Na žiadosť zákazníka zaisťuje výmenu starých plynových spotrebičov za nové, vrátane konzultácie a doporučenia vhodného typu spotrebiča, vypracovania cenovej ponuky, dovozu, inštálacie, spustenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Rovnako zaisťuje servis plynových kotlov, sporákov a zásobníkov teplej vody. Po inštalácií ponúka firma aj možnosti opravy, čistenia plynových spotrebičov, záručný a pozáručný servis

Firma ponúka aj prepravu osôb a tovaru na vozidle VW - Transporter Long.

Referencie:

© 2009, Lucia Čapeková,